<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี---->       

รวมกฎหมาย น่ารู้ สำหรับข้าราชการตำรวจ

1. แนวทางปฏิบัติในการขอคืนสิ่งของ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 85/1
2. แนวทางปฏิบัติการจับกุมคดีคาราโอเกะ
3. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
5. พ.ร.บ.ปปช.ฉบับที่ 2 (แก้ไขใหม่) พ.ศ.2554
6. พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนหลังส่งสำนวน
7. พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีการพิจารณาคดีเยาวชน พ.ศ.2553
8. ระเบียบ การส่งเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี กระทำผิด พ.ศ.2551
9. ระเบียบ เกี่ยวกับของกลาง
10. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยกำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548
11. ระเบียบ กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนพยาน พ.ศ.2547
12. หนังสือ ตร. กำชับการค้น จับกุม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
13. หนังสือ ตร. สิขสิทธิ์ พ.ศ.2547
14. หนังสือ ตร. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
15. ฐานความผิดกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง
16.ชื่อภาษาอังกฤษหน่วยงานและยศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17. พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
18. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
19. คำสั่ง ตร. ท ี่80/2551 เรื่อง การกำหนดวงเงินประกัน หลักทรัพย์ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
20. คู่มือการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัลในความผิดตาม พ.ร.บ.ต่าง ๆ
21. ระเบียบ ปปส.ว่าด้วยแนวทางประสานงานคดียาเสพติด พ.ศ.2553
22. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวน
      กับพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
23. คู่มือรวบรวมบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดิทัศน์ พ.ศ.2551
24. แนวทางการปฏิบัติในการจำหน่ายรถของกลางในคดี
25. คู่มือพนักงานสอบสวน
26. คำอธิบาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
27. หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การขออนุญาตอัยการสูงสุดฟ้องคดีเกี่ยวกับ
       พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

 

รวมตัวบทกฎหมายของกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาต

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7217
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster