<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี---->       

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
(ท้ายหนังสือ ตร. ที่ 0004.51/ว101 ลง 2 ส.ค.2550)
ดาวน์โหลด

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster