<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี---->       

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 

ส่วนที่ 1 (คำนำ)

ส่วนที่ 2 (สารบัญ)

ส่วนที่ 3 (บทที่ 1-บทที่ 3 )

ส่วนที่ 4 (ตัวชี้วัดที่ 3.2)

ส่วนที่ 5 (ข้อมูลมิติที่ 1-4)

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster