<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี และยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเต็มใจ---->

 

 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

พล.ต.ต.โกศล   บัวประเสริฐ

 

 

 

     
    คดีอาญา 5 กลุ่ม

 สรุปคดีอาญา 5 กลุ่ม ประจำปี 2552 (มกราคม - ธันวาคม 2552)

สรุปคดีอาญา 5 กลุ่ม ประจำปี 2553 (มกราคม - ธันวาคม 2553)

สรุปคดีอาญา 5 กลุ่ม ประจำปี 2554 (มกราคม - ธันวาคม 2554)

 

 

 

 

 

 

   

 
   สรุปคดีสำคัญรายเดือน ประจำปี 2552

 

 

 

เดือน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปล้นทรัพย์
ชิงทรัพย์
เรียกค่าไถ่
วางเพลิง
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
มกราคม
2
1
1
-
กุมภาพันธ์
1
-
1
1
มีนาคม
2
2
1
1
เมษายน
พฤษภาคม
1
-
1
-
มิถุนายน
กรกฎาคม
1
1
สิงหาคม
1
1
กันยายน
1
1
ตุลาคม
2
2
พฤศจิกายน
ธันวาคม
1
1

 

     
   สรุปคดีสำคัญรายเดือน ประจำปี 2553
    รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ตำรวจภูธรภาค 1

ตำรวจภูธรภาค 2

ตำรวจภูธรภาค 3

ตำรวจภูธรภาค 4

ตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 6

ตำรวจภูธรภาค 7

ตำรวจภูธรภาค 8

ตำรวจภูธรภาค 9

เดือน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปล้นทรัพย์
ชิงทรัพย์
เรียกค่าไถ่
วางเพลิง
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
มกราคม
1
1
กุมภาพันธ์
1
-
1
1
มีนาคม
1
1
เมษายน
1
1
1
1
พฤษภาคม
1
1
1
1
1
1
มิถุนายน
2
2
กรกฎาคม
1
-
1
1
สิงหาคม
7
7
กันยายน
1
-
ตุลาคม
พฤศจิกายน
1
1
ธันวาคม
1
-

 

 
   สรุปคดีสำคัญรายเดือน ประจำปี 2554
 
เดือน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปล้นทรัพย์
ชิงทรัพย์
เรียกค่าไถ่
วางเพลิง
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
มกราคม
1
1
กุมภาพันธ์
1
1
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
1
1
มิถุนายน
1
1
กรกฎาคม
สิงหาคม
2
1
กันยายน
2
1
ตุลาคม
พฤศจิกายน
1
1
1
1
ธันวาคม
1
-
 
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์ : webmaster
: infosingburi@royalthaipolice.go.th