<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี---->       

 

 

ประวัติ

 

เมื่อปี พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองตำรวจขึ้น
มารักษาความสงบเรียบร้อยในพระนคร ส่วนในหัวเมืองหน้าที่ดังกล่าว
ยังอยู่ในความรับผิดชอบของกองตรวจจับ ของกรมการเมือง
พ.ศ.2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองตำรวจภูธรขึ้น
ปฏิบัติหน้าที่ในหัวเมือง พ.ศ.2441 ได้มีการจัดระเบียบการปกครองรวมหัวเมือง ชั้นนอก เป็นมณฑล
มีสมุหเทศาภิบาลมณฑลเป็นผู้รักษาพระนคร และมีผู้บังคับการตำรวจมณฑลรับผิดชอบในการสืบสวน
ปราบปรามป้องกันโจรผู้ร้าย จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในมณฑลกรุงเก่า มี พ.ต.ต.หลวงไกรกลางณรงค์
(ปุ๊ โรหิตรัตน์) เป็นผู้บังคับการคนแรก รับผิดชอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง และปทุมธานี และมี พ.ต.อ.แอนเดอร์เซ้น ชาวเดนมาร์ค เป็นผู้ตรวจการตำรวจภูธร
ประจำมณฑลกรุงเก่า ต่อมาวันที่ 13 ตุลาคม 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6 )
ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมกิจการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธร ตั้งเป็นกรมตำรวจขึ้น จึงถือว่า
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันตำรวจ

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลกรุงเก่า
1. พ.ต.ต.หลวงไกรกลางณรงค์ (ปุ๊ โรหิตรัตน์)
2. พ.ต.ต.หลวงราญธุระชน (แสง ทิตยานนท์)
3. พ.ต.ท.พระราชเรืองฤทธิ์
4. พ.ต.อ.พระยาอนันต์ยุทธกาจ (ปลื้ม ลัยนันทน์)

วันที่ 17 พ.ย.2475 มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกกองบังคับการตำรวจภูธรมณฑล จัดแบ่งตำรวจ ออกเป็น 4 ภาค มีกองกำกับการสายขึ้นอยู่ในบังคับบัญชา
วันที่ 11 ม.ค.2476 มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ สำนักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย ให้ตั้งกองจเรตำรวจภูธรขึ้นเป็น 4 ภาค และแบ่งเขตพื้นที่ จังหวัดปกครองให้ผู้กำกับการตำรวจภูธรสายขึ้นใหม่
พ.ศ.2481 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ สำนักงานแบบกรมในกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2481 จัดแบ่งตำรวจภูธรเป็นเขตและเป็นราชการบริหารส่วนกลาง รวม 8 เขต กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ขณะนั้นชื่อกอง บังคับการตำรวจภูธรเขต 6 รับผิดชอบ 19 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มี พ.ต.อ.พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์) เป็นผู้บังคับการคนแรก

 

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster