<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี---->       

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อน กรุงสุโขทัย ราว พ.ศ.1650 โดยพระเจ้าไกรสรราช พระราชโอรสในพระเจ้าพรหมมหาราช (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ผู้ครองเมืองชัยปราการหรือเมืองฝาง ต่อมาในสมัยพระนารายณ์ มหาราช สันนิษฐานว่า ในตอนที่ย้ายเมืองใหม่จากบางมอญในเขตอำเภอพรหมบุรี มาตั้งที่ริมแม่น้ำน้อย ตำบลโพสังโฆ อำเภอบางระจัน ขณะถากถางบริเวณวัดร้างเหนือตัวเมือง ได้พบรูปปั้นสิงห์ 2 ตัว เป็นรูปปั้นดินเผาที่งดงามมาก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดสิงห์ ตำบลโพสังโฆ และที่ว่าการอำเภอบางระจัน จึงเรียกว่าเมืองสิงห์บุรี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ไว้ว่า "เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่ามาก มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญคือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่กว่าพระนอนองค์อื่น ๆ ในเมืองไทย ทำเป็นแบบ พระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ถ้ำเมืองยะลา เมืองสิงห์บุรี เรียกชื่อต่าง ๆ ดังนี้ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมน้ำจักรสีห์ อันเป็นลำน้ำใหญ่ห่างจาก แม่น้ำเจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึงเป็นเมืองลับลี้ ด้วยเหตุนี้ เมืองสิงห์บุรี จึงมีการ โยกย้ายเมืองไปตามสภาพลำน้ำสำคัญหลายแห่ง คือ ตัวเมือง เดิมตั้งอยู่ทางแม่น้ำจักรสีห์ บริเวณใกล้วัดหน้าพระธาตุ ต่อมา ย้ายเมืองไปตั้งทางแควแม่น้ำน้อย ที่ ตำบลโพสังโฆ  อำเภอค่ายบางระจัน ใต้วัดสิงห์ลงมา ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่าในปี พ.ศ.2310 ก็ย้ายมาตั้งทางต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า ปากน้ำโพ ตำบลบางมัญ" จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี มีอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างกรุงศรีอยุธยา

ปลายสมัยอยุธยา ชาวบ้านบางระจันได้สร้างวีรกรรม ของชาติไทย โดยพม่าได้ส่งกองทัพมาปล้นสะดมกวาดต้อนผู้คนในแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ได้มีผู้นำหลบหนีมารวม กำลัง ต่อสู้พม่าที่บ้านบางระจันตั้งแต่เดือน 4 ปีระกา พ.ศ.2308 และสามารถมีชัยชนะต่อกองทัพพม่าถึง 7 ครั้ง ฆ่าฟันพม่าล้มตายจำนวนมาก แต่ในที่สุดค่ายบางระจัน ก็ต้องเสียแก่พม่าเมื่อวันจันทร์เดือน 8 แรม 2 ค่ำ ปีจอ พ.ศ.2309

 

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ.2437 ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑล เทศาภิบาล จึงได้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) ขึ้น ประกอบด้วยเมือง 8 เมือง คือ เมืองกรุงเก่า พระพุทธบาท พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอินทร์บุรี ใน พ.ศ.2439 ได้ยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี ลงเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี ในขณะเดียวกัน ได้ย้ายเมืองสิงห์บุรี จากปากบางต้นโพธิ์ ไปตั้งที่ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี และต่อมาย้ายมา ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ถึงปัจจุบัน

 

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217ี
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster