<---- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี---->       

 

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

โดย

พลตำรวจตรี โกศล บัวประเสริฐ

เวลา 12.00 น.   ทุกวันทำการ    ณ ห้องประชุม 1    ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : webmaster