ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ E-COP สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญเข้าไปร่วมทดสอบและใช้งาน....

ถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิชอบการจัดเก็บข้อมูลในระบบ E-COP ของทุก

สภ.ในสังกัดภ.จว.สิงห์บุรีขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบE-COP

ได้ดำเนินการแก้ไขระบบให้สามารถทำงานได้เป็นปกติแล้ว ขอความกรุณาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ขอขอบพระคุณ....