ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ยินดีให้บริการแก่ประชาชนทุกท่านด้วยใจพร้อมรอยยิ้ม ^_^
 
 
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9

สถิติผู้เยี่ยมชม

 
 

 

 

 

 
    กิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
    คู่มือประชาชน
 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “คู่มือประชาชน”
 
 
IOS
android
 
 
 
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553-2554

คำรับรองการปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตัวชี้วดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

        - ข้อมูลประกวดราคาและประกาศสอบราคา ประจำปี 2553

       - สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2552 และ 2553

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย ตามแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554

พิธีลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 วันที่ 31 มี.ค. 2554

เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

คู่มือการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   ผลการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจประชาชน
   แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบ

 
 
 


    รับรู้ข้อมูลข่าวสาร


 
 
 

 

     
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์ : webmaster
: [email protected]