ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ยินดีให้บริการแก่ประชาชนทุกท่านด้วยใจพร้อมรอยยิ้ม ^_^


 

 

 

 

 

 
    กิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

ภ.จว.สิงห์บุรี ได้มีการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนในภาพรวมของหน่วยในวันศุกร์ที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ....
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ....
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ....
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ณ โรงแรมโกล์เดนดราก้อนรีสอร์ท จ.สิงห์บุรี

 

 
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

 

    ประกาศศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

    โครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจจังหวัดสิงห์บุรี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสิงห์บุรี จำกัด
         โดยสำนักการสอบสวนและนิติกร (สน.สก.)

    โครงการตำรวจเตือนภัย ของตำรวจภูธรภาค 1   รู้ทันภัย แก๊งคอลเซ็นเตอร์    เตือนภัย แก๊งตุ๋นซื้อรถยนต

    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ 

    แนวทางการปฏิบัติในการรับ-ส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

     ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวนณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ปี 53 (pnd91_cal53)

     ข่าวประชาสัมพันธ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุร

     คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 162/2554 ลง 3 พฤษภาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

     คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประจำปี วาระ 2554

 

 

 

 

 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553-2554
    รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ตำรวจภูธรภาค 1

ตำรวจภูธรภาค 2

ตำรวจภูธรภาค 3

ตำรวจภูธรภาค 4

ตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 6

ตำรวจภูธรภาค 7

ตำรวจภูธรภาค 8

ตำรวจภูธรภาค 9

 

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตัวชี้วดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

        - ข้อมูลประกวดราคาและประกาศสอบราคา ประจำปี 2553

       - สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2552 และ 2553

 

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย ตามแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554

พิธีลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 วันที่ 31 มี.ค. 2554

เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

คู่มือการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

 

   ผลการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจประชาชน

ประเมินผลการดำเนินการ สถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2552 ของตำรวจภูธรภาค 1

ประเมินผลการดำเนินการ สถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2553 ของตำรวจภูธรภาค 1

 

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Free Hit Couner
Free Counter
 

แผนที่ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี


maps.google.co.th 

     
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3650-7229 , 0-3650-7217
ติดต่อ เว็บมาสเตอร์ : webmaster
: infosingburi@royalthaipolice.go.th